Ban Cán Sự Lớp Niên Học 2020 - 2021

Thứ Ba, 23-03-2021 | 4:23PM GMT+7
0

 

 
BAN CÁN SỰ LỚP - KHÓA 12
 
1
Nguyễn Đình Huy
Lớp trưởng
0979343004
2
Nguyễn Văn Vẹn
Lớp phó
0948871863
3
Trần Bé Năm
Thủ quỹ
0859663452
 
BAN CÁN SỰ LỚP - KHÓA 13
 
1
Nay Hương
Lớp trưởng
0339408444
2
Phạm Văn Chương
Lớp phó
0977967801
3
Ninh Dũ Mỹ
Thủ quỹ
0971504590
 
BAN CÁN SỰ LỚP - KHÓA 14
 
1
Nguyễn Vĩnh Khanh
Lớp trưởng
070455 7746
2
Nay A Mon
Lớp phó
0399115851
3
Huỳnh Thị Kim Xuyến
Thủ quỹ
0908228554
 
BAN CÁN SỰ LỚP - KHÓA 15
 
1
Hoàng Văn Sức
Lớp trưởng
0332926869
2
Đào Văn Bền
Lớp phó học tập
0937751516
3
Trần Thanh Thuận
Lớp phó điều hành
0932520564
4
Lưu Thị Xuyến
Thủ quỹ
0975203907
5
Trần Thị Y
P. Thủ quỹ
         0399406156
Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi