Menu

21 NHÂN SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI ĐẶC TRÁCH MỤC VỤ

Thứ Sáu, 14-04-2017 | 9:32AM GMT+7
0

 

GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

21 NHÂN SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI ĐẶC TRÁCH MỤC VỤ

 

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

2016-2020

 

PHẠM VI PHỤ TRÁCHTỈNH/ THÀNH PHỐ

2016-2018

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

 

MỤC VỤ-PHẨM TRẬT-CHỨC VỤ

VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  1.         

Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám

Hội trưởng

 

-Hiệu trưởng Trường Thần học

Báp-tít Việt Nam

 

-Giám đốc Cơ quan Kiến thiết Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên và Hải Dương

1994 -2001: Truyền Đạo của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Tư Gia-Nam Phương)

-Sinh viênThần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản Nhiệm Hội Thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2001-2004:  Mục sư nhiệm chức tại Hội Thánh Báp-tít TP.HCM

-Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thanh TNNĐ-SV của Giáo hội.

2004-2007: Mục sư, LĐT.LĐTTNNĐ

-Mục sư  Giáo khu Trưởng- III, Sài-Gòn,                                             -Trưởng Ban Giáo Dục Giáo hội

-Quản nhiệm  các Điểm nhóm Báp-Tít  Nam Sài Gòn Quận 7,  Báp-tít Gogotha Quận Tân Phú, Báp-tít Sài Gòn Quận 2 TP.Hồ Chí Minh.

-Bồi Dưỡng Thần học Chương trình Thạc sĩ  Nghiên Cứu Kinh Thánh và học trình Tiến sĩ Mục vụ Truyền giáo.

2008-2012: Mục sư Tổng Thư ký,

-Trưởng Ban Cơ đốc Giáo Dục Giáo hội

-Trưởng ban Đại diện HTBT TP.HCM

- Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Bình Dương

2012-2016: Phó Chủ tịch I BCH Giáo hội

-Hiệu trưởng Bồi Dưỡng Thần học.

- Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: HCM, Khánh Hòa và Phú Yên.

-Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-tít Mùa Gặt Bình Dương và Tin Lành Đại Phước, ĐN.

2015-2019: Trưởng BĐD Hội Thánh Báp-Tít Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10/8/2016, Chủ tịch Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

22/02/2017: Trưởng Đại diện Giáo hội Báp-tít Việt Nam Thành Phố Hà Nội

 

  2.         

Mục sư Võ Cao Phúc

Phó Hội trưởng1

 

- Giám đốc Cơ quan Cơ đốc

Giáo dục

Tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai

2001-2005: Phụ tá Mục sư  Điểm nhóm Báp-Tít Thiên Ân, Bình Thạnh.

2005-2007: Mục sư Nhiệm chức và Tổng Thủ quỹ của Hội thánh Báp-tít Việt Nam

-Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2008-2012: Mục sư Tổng Thủ Quỹ

 - Trưởng Ban Ấn Phẩm Cơ Đốc

 -  Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Phú Yên và Bình Định

2011-2015: Phó Ban Đại diện Hội Thánh Báp-Tít TP. Hồ Chí Minh

-Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh.

-Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-tít Thủ Đức

2012-2016 : Tổng Thủ quỹ BCH Giáo hội

-Trưởng ban Tài chánh Giáo hội

- Giám thị Bồi Dưỡng Thần học.

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Tây Ninh và Bình Dương.

2015-2019: Phó Ban Đại diện Hội Thánh Báp-Tít TP.HCM

- Ngày 10/8/2016, Phó Chủ tịch I Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

  3.         

Mục sư Huỳnh Bá Thành

 

 

Phó Hội trưởng2

 

-Giám đốc Cơ quan Truyền giáo

 

 

Tỉnh Cà Mau, Hà Nam, Thái Bình, TP. Hải Phòng và Quảng Ninh

2001-2004: Truyền Đạo lưu động Cà-Mau

2004-2007: Mục Sư Giáo Khu Trưởng GKID, Báp-tít Cà-Mau ;

-Thư Ký Ban Giáo dục Giáo hội

-Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2008-2012: Mục sư Phó Tổng Thư ký của Hội thánh Báp-tít Việt Nam (NP),

-Quản nhiệm Điểm nhóm Hội Thánh Báp-tít Phấn Hưng, Cà Mau

- Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang

-Trưởng Ban Kiến Thiết Xây Dựng.

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

2012-2016: Phó Chủ tịch II BCH.GH

-Trưởng Ban Giáo dục Giáo hội.

-Trưởng phòng Kế hoạch Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh.

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Cà Mau và Kiên Giang

2014-2016: Trưởng Đại diện Hội Thánh Báp-Tít tỉnh Cà mau

Ngày 10/8/2016,  Phó Chủ tịch II Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

  4.         

Mục sư Nguyễn Phan Cẩm Phượng

 

 

Tổng Thư ký

 

 

 

-Giám đốc Cơ quan Từ thiện

 Xã hội

 

TP. Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng và BRVT

2001-2005: Nữ Truyền Giáo-Giáo sĩ

2005-2007: NTG-MS  GKT-Tây Đô Báp-tít Nam Phương TP. Cần Thơ

-Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2008-2012: NTG-MS Phó Tổng Thủ Quỹ của Hội thánh Báp-tít Việt Nam (NP),

-Trưởng Ban Kinh Tài Ngoại Giao. Trưởng Ban Đại diện HTBT TP.Cần-thơ

- Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố; Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang.

- Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Nam Phương TP. Cần Thơ

- Bồi Dưỡng Thần học Học trìnhThạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh.

2012-2016 : Tổng Thư ký BCH.GH

-Trưởng ban Từ thiện Giáo hội.

- Giám đốc tuyển sinh Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh.

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang và An Giang

2014-2018: Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Báp-Tít TP. Cần Thơ.

 Ngày 10/8/2016, Tổng Thư ký Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

  5.         

Mục sư Rmah Y Hanh

 

 

 

P. Tổng Thư ký

 

 

 

-Giám đốc Cơ quan Truyền thông

Tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai

2004-2008 : Truyền đạo tình nguyện Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương)

2008-2012 : Liên Đoàn Phó Liên Đoàn Thiếu Niên Nhi Đồng-SV.

-Mục sư Nhiệm chức Hội Thánh Báp-tít Việt Nam ( Nam Phương).

- Mục vụ tỉnh, thành phố: Gia Lai

2012-2016 : Uỷ viên BCH Giáo hội.

- Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-Tít Đời Sống Mới, Quận 9

- Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Gia Lai và Kon Tum

-Ủy viên Ban Cơ đốc Giáo dục Giáo hội

Ngày 10/8/2016, Phó Tổng Thư ký Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

  6.         

Mục sư Nhiệm chức Trần Thiện Khiêm

 

Tổng Thủ quỹ

 

- Giám đốc Cơ quan Kinh tế

Tài chánh

Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và Cao Bằng

2008-2012: Truyền đạo Phụ tá Hội Thánh Báp-tít huyện Phong Điền

2012-2015: Trưởng Điểm nhóm Báp-Tít Thị Trấn Phòng Điền, TP. Cần Thơ.

- Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2015: Mục sư Nhiệm chức của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương), Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-tít Phong Điền

Ngày 10/8/2016, Tổng Thủ quỹ Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

  7.         

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Thanh Liêm

 

P. Tổng Thủ quỹ

 

-  Trưởng phòng kế hoạch Cơ quan Kinh tế Tài chánh

- Kế toán Ban Văn phòng

 Giáo hội

Tỉnh Long An

2008-2012: Trưởng Điểm nhóm Báp-tít Đức Tin, Châu Hòa.

-Thủ quỹ Đại diện Hội Thánh Báp-Tít tỉnh Bến Tre.

-Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử Nhân Mục vụ.

2012-2016: Trưởng Đại diện Hội Thánh Báp-Tít tỉnh Bến Tre.

-Mục sư Nhiệm chức của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam ( Nam Phương).

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

Ngày 10/8/2016,  Phó Tổng Thủ quỹ Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

  8.         

Mục sư Lê VănTranh

 

 

Uỷ viên BCH.GH

 

-Liên đoàn phó

LĐ Nam Giới

-Trưởng phòng Kế hoạch Cơ quan Truyền giáo

Tỉnh Đồng Tháp

2004-2008 : Truyền đạo Tin lành Báp-Tít Lưu động tỉnh Đồng Tháp.

2008-2012 : Mục sư Nhiệm chức, Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-tít An Nhơn.

-Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

-Trưởng Đại diện HTBT Tỉnh Đồng Tháp

2012-2016 : Uỷ viên BCH Giáo hội

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố; Đồng Tháp. Ủy viên Liên Đoàn Nam Giới’

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

2014-2016: Trưởng Đại diện Hội Thánh Báp-Tít tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

  9.         

Mục sư Nguyễn Bá Nghệ

 

Uỷ viên BCH.GH

 

Trưởng phòng

Kế hoạch Cơ

quan Từ thiện

Xã hội

Tỉnh Quảng Nam, Đà Nẳng và Quảng Ngãi

2004-2007: Mục sư Nhiệm chức của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương),

-Giáo khu Trưởng  GK 9A, Quảng-Nam.

-Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2008-2012: Mục sư UV BCH Giáo hội

 

-Quản nhiệm Điểm nhóm Hội Thánh Báp-tít TP.Tam-kỳ.

- Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Quảng Nam và Đà Nẳng

-Trưởng Đại diện HTBT Tỉnh Quảng Nam

2012-2016 : UV.BCH Giáo hội

-Trưởng ban Kiến thiết Xây dựng

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Quảng Nam, TP. Đà Nẳng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình

2014-2016: Trưởng Đại diện Hội Thánh Báp-Tít tỉnh Quảng Nam

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

10.         

Mục sư Lê Hữu Minh

 

Uỷ viên BCH.GH

 

-Trưởng phòng Hành chánh Bồi dưỡng Thần học

Tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận

1998-2001: Quản nhiệm Hội Thánh tại gia

2001-2008: MS Thủ Quỹ GK IV của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (NP), BRVT.

-Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh  Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.        

2008-2012: Mục sư  UV.Ban Chấp hành                                        - Liên Đoàn Trưởng Nam Giới,

-Trưởng Đại diện HTBT Tỉnh Bình Thuận

2012-2016 : Mục sư UV BCH Giáo hội

-Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Nam Giới

-Trưởng Phòng Tài chánh Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh.

-Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Phan Sơn

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Bình Thuận và Ninh Thuận.

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

2016-2018: Trưởng Đại diện Hội Thánh Báp-Tít tỉnh Bình Thuận

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

11.         

Mục sư Thái Lương Quốc

 

Uỷ viên BCH.GH

 

-Liên đoàn Trưởng Liên đoàn

Nam Giới

 

-Trưởng phòng Hành chánh Cơ quan Kiến thiết Xây dựng

Tỉnh Hà Tỉnh, Nghệ An và Thanh Hóa

2008-2012: Truyền đạo của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam ( Nam Phương) Phụ trách Điểm nhóm Báp-Tít Tân Ước, Củchi

-Mục sư Nhiệm chức, Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-Tít Hy Vọng Long Trường.

-Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh  Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2012-2016:Mục sư  Liên Đòan phó Liên đoàn Nam Giới Báp-tít .

-Thư ký và Trưởng ban Kiến thiết Xây dựng Hội Thánh Báp-tít Trung Tâm Thành Phố Hồ Chí Minh.

-Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

12.         

Mục sư Phan Hồng Nghiệp

 

 

Uỷ viên BCH.GH

 

Trưởng phòng Kế hoạch Bồi Dưỡng Thần học

Tỉnh Bạc Liêu

2001-2004: Truyền đạo Tin Lành tại tỉnh Vĩnh Long của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương)

- Quản nhiện Điểm nhóm Báp-tít Phú Qưới Vĩnh Long.

2004-2007: Mục sư  Nhiệm chức.

-Giáo Khu Trưởng- Giáo Khu II C, Báp-tít tỉnh Vĩnh-Long

2008-2012: Mục sư UV Ban Chấp hành

-Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2012-2016 : Mục sư UV.BCH Giáo hội

2012-2014: Mục vụ tỉnh An Giang.

2014-2016: Mục vụ tỉnh Bạc Liêu.

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh.

2016-2018: Trưởng Đại diện Hội Thánh Báp-Tít tỉnh Vĩnh Long

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

13.         

Mục sư Quách Minh

 

Uỷ viên BCH.GH

 

 

Trưởng phòng Hành chánh Cơ quan Từ Thiện

Xã hội

Tỉnh Hậu Giang

2004-2008 : Truyền đạo tình nguyện tại huyện Phong Điền Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương)

2008-2012 : Mục sư Nhiệm chức, Ủy viên BĐD HTBT TP. Cần Thơ

-Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Huyện Phong- Điền, TP.Cần-Thơ

2012-2016: Mục sư UV. BCH Giáo hội

-Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

-Đặc trách Mục vụ tỉnh: Sóc Trăng

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

14.         

Mục sư Nguyễn Võ Khánh Thành

 

Uỷ viên BCH.GH

 

-Liên đoàn Trưởng Thanh Thiếu niên-Nhi đồng- Sinh viên

 

-Trưởng phòng Hành chánh Cơ quan Kinh tế Tài chánh

Tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Khánh Hòa

2001-2004: Thư Ký Liên đoàn TTNNĐ của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (NP).

2004-2007: LĐP II-Liên Đoàn TTNND.

-Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2008-2012: Mục  sư UV Ban Chấp hành ,

-Mục sư Liên Đoàn Phó Thứ I LĐTN-SV

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Đắk Lắk và  Kon Tum

-Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đức -Tin, Châu-Hòa, Giòng-Trôm, Bến-Tre.

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh.

2012-2016 : Uỷ viên BCH Giáo hội

- Liên Đoàn Trưởng Thanh Thiếu Nhi-SV

- Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Long An và Tiền Giang

-Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-tít Đức Tin-Bình Tân, TP.HCM

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

15.         

Mục sư Nhiệm chức Lâm Ngọc Hữu

Uỷ viên BCH.GH

 

-Ủy viên Thanh Thiếu niên-Nhi đồng- Sinh viên

 

-Trưởng phòng

Hành chánh Cơ quan Truyền thông

Tỉnh Kon Tum

2004-2008: Trưởng Thanh thiếu niên của Điềm nhóm Hội Thánh Báp-tít Nhã Bích.

2008-2012: Mục sư Nhiệm chức của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam ( Nam Phương), --Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-Tít Nhã Bích- Chơn Thành, Bình Phước.

- Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ..

-Ủy viên Ban Đại diện Hội Thánh Báp-tít tỉnh Bình Phước

2012-2016: Ủy viên Liên đoàn Thanh Thiếu niên Nhi đồng- Sinh viên.

-Thủ quỹ Ban Đại diện Hội Thánh Báp-tít tỉnh Bình Phước.

Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

16.         

Mục sư Nhiệm chức Lý Hoài Bảo

 

Uỷ viên BCH.GH

 

Trưởng phòng Hành chánh Cơ quan Truyền giáo

 

Tỉnh Tiền Giang

2012-2015: Truyền đạo của Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (NP)

-Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ. .

2014-2016: Trưởng Điểm nhóm Báp-Tít.  -Thủ quỹ Đại diện Hội Thánh Báp-tít tỉnh Cà Mau.  Mục sư Nhiệm chức, Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-Tít Thiên Ái.

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

Ngày 14/9/2016: Quản nhiệm Hội Thánh Báp-Tít Thiên Ái-TP. Cà Mau được giới thiệu bởi TT.BCH.GH.

 

17.         

Mục sư Võ Thành Dũng

 

Uỷ viên BCH.GH

 

Trưởng phòng

Kế hoạch Cơ quan Kiến thiết Xây dựng

Tỉnh Phú yên và Bình Định

1998-2001: Truyền đạo Thực thụ của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương).

2001-2003:  Mục sư Nhiệm chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

2006-2010: Quản nhiệm Điểm nhóm Tin Lành Hội Thánh Báp-Tít Quận 9.

- Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2011-2015: Mục sư Phó Ban Đại diện kiêm Thư ký BĐD HTBT TP.HCM

- 2012-2016: Thư ký Liên đoàn Nam Giới.

-Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

2015-2019: Phó Ban Đại diện kiêm Thư ký Ban Đại diện HTBT TP.HCM

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

18.         

Mục sư Phan Trường Chính

Uỷ viên BCH.GH

 

Trưởng phòng Hành chánh Cơ quan Cơ đốc Giáo dục

 

Tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

2001-2008 : Truyền đạo tình nguyện tại Thành Phố Bến-Tre.

- Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2008-2012 : Mục sư Nhiệm chức của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương),

-Quản nhệm Điểm nhóm Hội Thánh Báp-Tít TP. Bến Tre

-Trưởng Đại diện HTBT Tỉnh Bến-Tre

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh.

2012-2016: Mục sư UV.B CH Giáo hội

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố: Bến Tre và Trà Vinh

-Thư ký Ban Cơ đốc Giáo dục Giáo hội

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

19.         

Mục sư Võ Văn A Bên

Uỷ viên BCH.GH

 

Trưởng phòng Kế hoạch Cơ quan Cơ đốc Giáo dục

Tỉnh Vĩnh Long

2001-2008: Mục sư Tổng Thư ký  của Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam ( Nam Phương)

-Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

2008-2012: Mục sư Phó Chủ tịch II,

-Trưởng Ban Văn Hóa Giáo Dục.

-Quản nhiệm Điểm nhóm Báp-tít Phú Thịnh, Vĩnh Long.

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

2012-2016: Mục sư UV. BCH Giáo hội

-Phó Ban Cơ đốc Giáo dục Giáo hội

-Đặc trách Mục vụ tỉnh, thành phố:

Vĩnh Long

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

20.         

Mục sư Nhiệm chức Mai Hoàng Nghiệm

Uỷ viên BCH.GH

 

-Thủ quỹ Liên Đoàn Nam Giới

 

-Trưởng phòng  Kế hoạch Cơ quan Truyền Thông

Tỉnh Kiên Giang

2012-2014: Phụ tá Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Báp-Tít Thới Lai, Cần Thơ.

-Bồi Dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội thánh và Cử nhân Mục vụ.

2014-2016: Truyền đạo tại TP. Long Xuyên, An Giang.

 -Mục sư Nhiệm chức của Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương).

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

2016: Quản nhiệm Điểm nhóm Hội Thánh Báp-Tít Long Xuyên, An Giang.

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

21.         

Mục sư Nhiệm chức Trần Văn Huân

 

Uỷ viên BCH.GH

 

 

Chuyên viên Cơ quan Kiến thiết Xây dựng

Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Binh

2008-2012: Truyền đạo tình nguyện  tại Cam-Ranh- Thư ký của Đại diện Hội Thánh Báp-Tít tỉnh Khánh Hòa 

2010-2014: Bồi dưỡng Thần học Thánh kinh Chương trình 10 Môn Quản nhiệm Hội Thánh và học trình Cử nhân Mục vụ.

Mục sư Nhiệm chức của Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam ( Nam Phương)

2012-2016: Quản nhiệm Điểm nhóm Hội Thánh Báp-Tít Ba Ngôi- Cam Ranh.

-Trưởng Đại diện Hôi Thánh Báp-Tít tỉnh Khánh Hòa.

- Bồi Dưỡng Thần học Học trình Thạc sĩ Nghiên Cứu Kinh Thánh

Ngày 10/8/2016, UV.BCH Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)
Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Phường Phú Hữu
Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: info@giaohoibaptitvietnam.org

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi