BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Thứ Tư, 30-11-2016 | 1:25PM GMT+7
0

 BAN CHẤP HÀNH GIÁO HỘI

(Nhiệm Kỳ 2016-2020)

-------

 

 

 

1.     Mục sư NGUYỄN VÕ KHÁNH GIÁM                           Hội trưởng

2.     Mục sư VÕ CAO PHÚC                                                Phó Hội trưởng I

3.     Mục sư HUỲNH BÁ THÀNH                                         Phó Hội trưởng II

4.     Mục sư NGUYỄN PHAN CẨM PHƯỢNG                    Tổng Thư ký

5.     Mục sư RMAH Y HANH                                                Phó tổng Thư ký

6.     Msnc. TRẦN THIỆN KHIÊM                                         Tổng Thủ quỹ

7.     Msnc. NGUYỄN THANH LIÊM                                     Phó tổng Thủ quỹ

8.     Mục sư LÊ VĂN TRANH                                               Ủy viên

9.     Mục sư NGUYỄN BÁ NGHỆ                                        Ủy viên

10. Mục sư LÊ HỮU MINH                                                 Ủy viên

11.  Mục sư THÁI LƯƠNG QUỐC                                      Ủy viên

12. Mục sư PHAN HỒNG NGHIỆP                                    Ủy viên

13. Mục sư QUÁCH MINH                                                  Ủy viên

14. Mục sư NGUYỄN VÕ KHÁNH THÀNH                         Ủy viên

15. Msnc. LÂM NGỌC HỮU                                               Ủy viên

16. Msnc. LÝ HOÀI BẢO                                                     Ủy viên

17. Mục sư VÕ THÀNH DŨNG                                           Ủy viên

18. Mục sư PHAN TRƯỜNG CHÍNH                                  Ủy viên

19. Mục sư VÕ VĂN A-BÊN                                                Ủy viên

20. Msnc. MAI HOÀNG NGHIỆM                                        Ủy viên

21. Msnc. TRẦN VĂN HUÂN                                              Ủy viên

Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi