Menu

Các lớp tốt nghiệp

Thứ Bảy, 08-10-2016 | 2:23PM GMT+7
0
NHỮNG ĐÒI HỎI VỀ MÔN HỌC
Những môn chuyên ngành (45 Tín chỉ = 15 môn)
SEM-501    Phương Pháp Viết Khảo Luận (Method of Research and Writing)
BBL-501     Tìm Hiểu Cựu Ước (Understanding the Old Testament)  
BBL-502     Tìm Hiểu Tân Ước (Understanding the New Testament)
BBL-503     Giải Kinh (Advanced Biblical Hermeneutics)
BBL-504     Lu-ca & Công-vụ (Luke-Acts)
CHH-502    Lịch Sử Cơ Đốc Thế Giới (Global Christian History)
CSL-501     Tư Vấn Mục Vụ (Pastoral Care and Counseling)
LDR-501     Lãnh Đạo Tổ Chức (Organizational Leadership)
MIN-503     Chức Vụ Chăn Bầy (Pastoral Ministry)
PRC-501     Tuyên Đạo Pháp (Homiletics)
THL-501     Thần Học Hệ Thống I (Systematic Theology I)
THL-502     Thần Học Hệ Thống II (Systematic Theology II)
THL-503     Thần Học Cựu Ước (Old Testament Theology)
THL-504     Thần Học Tân Ước (New Testament Theology)
WSP-501    Thờ Phượng và Giáo Nghi (Worship and Liturgy)
 
Những môn nhiệm ý (39 Tín chỉ = 13 môn) 
BBL-505     Phúc Âm Giăng (The Gospel of John)
BBL-491     Hê-bơ-rơ I (Hebrew I)
BBL-492     Hê-bơ-rơ II (Hebrew II)
BBL-493     Hy Lạp I (Greek I)
BBL-494     Hy Lạp II (Greek II)
BBL-506     Thư Cô-rinh-tô I&II (Corinthians I&II)
BBL-509     Dịch Thuật Văn Phẩm Cơ Đốc (Translation of Religious Literature)
BBL-511     Sách Tiên Tri Ê-sai (The Book of Isaiah)
BBL-512     Các Sách Lịch Sử (Historical Books)
BBL-513     Văn Chương Khôn Ngoan (Wisdom Literature)
CHH-504    Nghiên Cứu Các Hệ Phái (Denominational Study)
CHH-505    Lịch Sử Cơ Đốc Giáo (History of Christianity)
CHH-510    Lịch Sử Cơ Đốc Giáo tại Việt Nam (History of Christianity in Vietnam)
ECD-501     Cơ Đốc Giáo Dục (Christian Education)    
ETH-501     Đạo Đức Người Hầu Việc Chúa (Ministerial Ethics)
IND-550      Tự học về một Chủ Đề Đặc Biệt (Independent Study on Special Topic)
MGM-504    Hành Vi và Lý Thuyết Tổ Chức (Organizational Theory and Behavior)
MGM-507    Lãnh Đạo Tổ Chức và Quản Lý Sự Thay Đổi (Organizational Leadership and Change Management)
MGM-508   Quản Trị Sự Xung Đột và Phương Pháp Giải Quyết (Conflict and Resolution Management)
MGM-514  Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planning)
MIN-501     Mục Vụ Trong Bối Cảnh Việt Nam (The Vietnamese Contextualized Ministry)
MIN-502     Lãnh Đạo và Điều Hành Hội Thánh (Church Leadership and Administration)
MIN-507     Mục Vụ Đô Thị (Urban Ministry)
PRC-502     Giảng Giải Kinh (Expository Preaching)
REL-501     Tôn Giáo Đối Chiếu (Comparative Religions)
THL-501     Thần Học Nhập Môn (Introduction to Theology)
THL-505     Cơ Đốc Học (Christology)
THL-506     Quan Điểm Cơ Đốc Về Con Người (Christian Perspective on Humanity)
THL-508     Thần Học Hiện Đại (Contemporary Theology)
THL-511     Thần Học Châu Á (Asian Theology)
THL-515     Nền Tảng Xây Dựng Thần Học (Fundamentals for Doing Theology)
            
Thực tập (6 credits)
INT-501      Thực Tập (Internship)
Ý kiến bạn đọc (0)
Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Phường Phú Hữu
Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi