Menu

Giới thiệu

Thứ Bảy, 08-10-2016 | 3:53PM GMT+7
0
Sứ Mạng
Sứ mạng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam là đào tạo người lãnh đạo Cơ Đốc, phát triển tài nguyên, nhân lực cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới, dựa trên sự trung thực với Kinh Thánh, nhạy bén với văn hóa và thích hợp với hoàn cảnh xã hội.
 
Mục Đích
Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam được thành lập năm 1986 với mục đích đáp ứng nhu cầu gia tăng của cộng đồng người Việt tại Mỹ và tại các nước khác đang cần có những mục sư, những nhà truyền giáo được huấn luyện chuyên sâu. Viện thực hiện mục tiêu này bằng cách cung cấp một chương trình huấn luyện thần học và mục vụ, giúp sinh viên phát triển khả năng tư duy sắc bén, các kỹ năng học tập, nghiên cứu thực tiễn, cần thiết cho sự hình thành và gây dựng hội thánh cũng như các mục vụ khác. Qua các chương trình học của Viện, sinh viên có thể nhận được những văn bằng Cao Đẳng Thần Học, Cử Nhân Thần Học, Cao Học Mục vụ, và Cao Học Thần Học.
 
Mục Tiêu
Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam theo đuổi những mục tiêu cụ thể như sau:
1. Cung cấp chương trình giáo dục đại học và hậu đại học về Kinh Thánh, thần học, và mục vụ.
2. Giúp sinh viên đạt được những thành quả học tập cụ thể và tiếp thu những kiến thức cần thiết nhằm chuẩn bị cách toàn diện cho mục vụ Cơ Đốc khi trở thành những mục sư, truyền đạo, nhà truyền giáo, chuyên viên Cơ Đốc Giáo Dục, và những nhân sự lãnh đạo có năng lực cho cộng đồng Cơ Đốc và các hội thánh người Việt ở Việt Nam và hải ngoại.
3. Giúp sinh viên phát triển những kỹ năng chuyên môn cần thiết cho việc thành lập và gây dựng các hội thánh người Việt, đồng thời giúp sinh viên có thể thực hiện các bổn phận và trách nhiệm mục vụ qua các chương trình học tập  nghiêm túc và toàn diện.
4. Giúp sinh viên mở rộng sự hiểu biết và kiến thức về các khía cạnh thực tiễn, lịch sử và thần học của Kinh Thánh.
5. Giúp sinh viên mở mang kiến thức và sự hiểu biết về di sản văn hóa Việt Nam, vốn là điều kiện thiết yếu để đạt được hiệu quả trong các công tác truyền giáo giữa vòng người Việt tại Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước khác.
6. Giúp sinh viên đạt được những kiến thức tối thiểu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội, các ngành nhân văn, truyền thông rất quan trọng cho việc đảm nhận vai trò lãnh đạo trong hội thánh.
7. Khuyến khích và giúp sinh viên phát triển các khả năng trí tuệ, tư duy và phân tích, giúp sinh viên càng dấn thân hơn trong sự học hỏi suốt đời.
8. Thúc đẩy tinh thần kỷ luật cá nhân dựa trên nền giáo dục Cơ Đốc.
9. Chuẩn bị những sinh viên tốt nghiệp cho công tác lãnh đạo và phục vụ trong cộng đồng và tại nơi làm việc.
10. Phổ biến văn hóa Việt Nam nhằm tạo sự hiểu biết đa văn hóa giữa cộng đồng giáo dân.
Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam hoàn thành sứ mạng, mục đích và mục tiêu đã đề ra thông qua (1) chương trình giảng dạy chặt chẽ, cân đối, (2) ban giáo sư, ban điều hành và các nhân viên đầy năng lực và nhiệt huyết, và (3) trang thiết bị và phương tiện học tập đầy đủ.
 
Tín Lý
Căn bản tín lý của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam như sau:
1. Chúng tôi tin rằng cả Kinh Thánh, Cựu Ước lẫn Tân Ước, đều là lời được linh cảm của Đức Chúa Trời, là mặc khải toàn vẹn ý chỉ của Ngài nhằm cứu rỗi con người, có thẩm quyền thiêng liêng và tối thượng cho niềm tin và đời sống Cơ Đốc.
2. Chúng tôi tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống, có một, và thật, hiện hữu đời đời với ba ngôi vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh.
3. Chúng tôi tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con, Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là người, được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi trinh nữ Ma-ri. Ngài chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để chuộc tội cho con người, và thân xác được phục sinh từ cõi chết. Ngài đã thăng thiên và sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa.
4.  Chúng tôi tin Đức Thánh Linh, Ngôi Ba trong Ba Ngôi, là Đấng cùng bản tính, đồng quyền, đồng hiện hữu với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Công tác của Ngài là làm cho con người ý thức được tội lỗi, tái tạo những tội nhân có lòng tin và ngự trong họ, cùng ban năng lực để những kẻ tin sống đời sống trọn lành.
5. Chúng tôi tin rằng con người được tạo dựng theo hình và ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nhưng vì cớ A-đam, cả nhân loại đã phạm tội, và hết thảy tội nhân đều cần đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
6. Chúng tôi tin rằng những tội nhân biết ăn năn sẽ được tái sanh trong ân điển của Chúa, và được xưng công chính bởi đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu.
7. Chúng tôi tin rằng sẽ có sự sống lại của thân thể để được sự sống đời đời cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ không công chính.
8.  Chúng tôi tin rằng Hội Thánh là một thân, bao gồm nhiều chi thể là những người đã được tái sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế  Giê-xu –Đấng làm Đầu Hội Thánh, và Hội Thánh được bày tỏ qua sự thờ phượng, thông công, truyền giảng và phục vụ.
 
Lịch Sử
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ phát triển nhanh chóng sau biến cố năm 1975. Nhiều tín hữu trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng đã tìm cách định cư tại các quốc gia hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, khi hòa nhập vào trong dòng xã hội của Hoa Kỳ, rất nhiều người Mỹ gốc Việt bắt đầu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy con số hội thánh địa phương của người Mỹ gốc Việt cứ ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu cấp bách cần có những nhà lãnh đạo Cơ Đốc được đào tạo kỹ càng cho các hội thánh.
Sự gia tăng số tín hữu Tin Lành người Mỹ gốc Việt cũng tạo ra nhiều hệ phái khác nhau trong vòng các hội thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, một số giáo hội trên thế giới đã gởi giáo sĩ đến truyền giáo từ thập niên 80 và từ đó đã thành lập nhiều Hội Thánh khác bên cạnh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Nhu cầu cần có một Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam phi hệ phái trở thành cấp thiết nhằm có thể phục vụ cho nhiều hệ phái được hình thành trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như tại nhiều nơi trên thế giới.
 
 Để đáp ứng nhu cầu nầy, một nhóm những vị mục sư và người lãnh đạo hội thánh người Mỹ gốc Việt đã thành lập Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (Vietnamese Theological College) năm 1986, do Mục Sư Tiến Sĩ Spencer T. Sutherland làm Viện Trưởng. Đây là cơ sở thần học viện Cơ Đốc phi hệ phái hoạt động theo Bộ Luật Giáo Dục của Tiểu Bang California, điều khoản 94302 (t) (5), được biết đến như một trường tôn giáo bậc Đại Học.
 
Năm 1991, Mục Sư Tiến Sĩ Lê Hoàng Phu đảm nhận vai trò lãnh đạo. Kể từ đó, Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam không ngừng mở rộng công tác giáo dục đến các nước trên thế giới và tại Việt Nam. Đầu năm 1992, cơ sở tọa lạc tại thành phố Westminster bị hỏa hoạn thiêu hủy toàn bộ. Dầu vậy, nhờ vào sự quyên góp và vay mượn từ các đoàn thể và cá nhân tín hữu, Viện đã dần dần hoạt động trở lại trên đường Lake tại thành phố Garden Grove, California. Đến năm 1995 Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Cương đảm nhận chức vụ Viện Trưởng thay thế cho Mục Sư Lê Hoàng Phu.
 
Năm 1995, Hội Đồng Giáo Dục Hậu Trung Học và Hướng Nghiệp Tư Thục của Bang California (CPPVE) chấp thuận cho Viện hoạt động theo Bộ Luật Giáo Dục California, điều khoản 94310, về việc quản lý những học viện có cấp phát văn bằng trong tiểu bang California.  Cho đến nay Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam là trường đại học  tiếng Việt duy nhất được Bộ Giáo Dục tiểu bang công nhận. Đáp ứng nhu cầu càng lúc càng lớn về giáo dục thần học giữa vòng người Việt trên toàn thế giới, năm 1997, Ban Giám Hiệu quyết định đổi tên hành chánh của Viện thành Union College of California.
 
Đầu năm 1998, Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam dời đến một khuôn viên khác trên đường Taft, thành phố Garden Grove. Tháng 5, năm 2003, Viện di chuyển đến địa điểm hiện tại – 14200 đường Goldenwest, thành phố Westminster, CA 92683, Hoa Kỳ.
 
Phương Pháp Giảng Dạy 
Sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại đã tạo ra một phương cách mới mẻ và thuận tiện cho ngành giáo dục. Việc dạy và học trực tuyến góp phần thay đổi khái niệm về phương cách giáo dục từ trước đến nay. Với phương cách mới mẻ nầy, sinh viên có thể vừa đi làm vừa tận dụng thời gian còn lại trong ngày để theo đuổi các chương trình học mà không phải tốn thời gian đi lại, cũng như có thể theo học các chương trình tại bất cứ nơi đâu. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng và kết quả của việc học trực tuyến không hề kém, phương cách học truyền thống.Sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại đã tạo ra một phương cách mới mẻ và thuận tiện cho ngành giáo dục. Việc dạy và học trực tuyến góp phần thay đổi khái niệm về phương cách giáo dục từ trước đến nay.
Các lớp học trực tuyến có cùng một nội dung như các lớp học truyền thống. Sinh viên phải đọc tài liệu mỗi tuần, làm bài trắc nghiệm, thảo luận, phải làm bài thi, và cuối khóa phải làm bài luận văn cuối khóa. Lớp học trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải nghiêm túc hơn rất nhiều, nhưng bù lại thì kết quả gặt hái cũng cao hơn. Các lớp học trực tuyến chỉ đòi hỏi vốn kiến thức căn bản về sử dụng máy điện toán, biết truy cập mạng toàn cầu (internet), và có khả năng đọc và làm theo những chỉ dẫn viết trên mạng, đồng thời tích cực tham gia trong các phòng thảo luận.
 
Từ mùa thu năm 2005, Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam đã chính thức mở các chương trình dạy trực tuyến. Hiện nay số lượng sinh viên ghi danh học các lớp trực tuyến đang tăng nhanh. Sinh viên nào quan tâm đến phương cách học này có thể truy cập vào trang mạng (website) của Viện tại địa chỉ www.unioncollege.edu để biết thêm thông tin cập nhật về các khóa học trực tuyến, hoặc liên hệ phòng ghi danh của Viện qua địa chỉ e-mail registrar@unioncollege.edu.
 
Ngôn Ngữ Giảng Dạy
Ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Việt. Đối với các chương trình Cao Học, sinh viên sẽ phải sử dụng các sách giáo khoa bằng Anh ngữ, do đó các sinh viên phải có khả năng đọc hiểu Anh ngữ đủ để theo học chương trình.
Ý kiến bạn đọc (0)
Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Phường Phú Hữu
Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi