Menu

KHẢI TƯỢNG MÙA GẶT SỨ MẠNG

Thứ Bảy, 03-12-2016 | 6:08PM GMT+7
0

 TRƯỜNG THẦN HỌC BÁP-TÍT VIỆT NAM

Vietnam Baptist Theological School

KHẢI TƯỢNG-MÙA GẶT-SỨ MẠNG

Vision-Harvest-Mission

 

A.                Xây dựng Giáo dục Giáo hội Thời kỳ đầu

1.     Thành lập Ban Giáo dục Báp-Tít Việt Nam ( Nam Phương) ngày 15/8/1996. Các khóa huần luyện di chuyển nhiều nơi khởi đầu tại nhà Mục sư Nguyễn Thông ở số 334/104/13/1 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM cùng một số Điểm nhóm Tư gia cũng như khách sạn.

2.     Tốt nghiệp khóa I: Chứng chỉ Thần học Trung Tâm Huấn Luyện Kinh Thánh Cho Mục Sư ( chương trình BTCP qua sự giới thiệu của Hội Báp-Tít OTAN đến trợ giúp) và vào năm 1999 gồm 14 người được tốt nghiệp.

3.     Khóa II khởi sự bởi những tấm lòng hầu việc Chúa, Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám bắt đầu tổ chức vào tháng 04 năm 2001: Tốt nghiệp 24 người năm 2003 chương trình 10 môn Quản nhiệm cho Mục sư.  Lễ tốt nghiệp tại Nhà Nữ Truyền đạo Phạm Thị Hươn g ở Quận 7, TP. HCM

4.     Khóa III:  Tốt nghiệp 66 người năm 2005 chương trình 10 môn Quản nhiệm cho Mục sư. Lễ Tốt nghiệp ở tại Hội Thánh Báp-tít Ba Ngôi ở Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

5.     Khóa IV: Tốt nghiệp 155 người năm 2008 chương trình 10 môn Quản nhiệm cho Mục sư. Lễ Tốt nghiệp được tổ chức ở Đại Hội đồng Giáo hội Lần I ( lần thứ 7 theo Lịch sử Giáo hội) tại khách sạn Công đoàn Thanh đa, phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

6.     Khóa V: Tốt nghiệp 78 người năm 2012. Lễ Tốt nghiệp tổ chức ở A11-KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM.

7.     Khóa VI: Tốt nghiệp được 111 người năm 2014 tại TP.HCM, Quảng Nam và Hà Nội

8.     Khóa VII: Tốt nghiệp được 22 người tại Đại Hội đồng Giáo hội Lần III ( lần thứ 9 theo Lịch sử Giáo hội) tại khách sạn Công đoàn Thanh đa, phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

 

B.   Xây dựng Giáo trình Trong từng Thời kỳ

 

                               I.            GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC THỜI KỲ ĐẦU (1996-2006)

 

1.     Phương Pháp Học Kinh Thánh Và Giải Kinh (40 giờ - 2 tín chỉ)

2.     Cựu Ước Lược Khảo ( 60 giờ - 3 tín chỉ )

3.     Tân Ước Lược Khảo (60 giờ - 3 tín chỉ)

4.     Tuyên Giảng Sứ Điệp Và Chức Vụ Mục Sư (60 giờ - 3 tín chỉ)

5.     Tổng Quan Giáo Lý Kinh Thánh (60 giờ - 3 tín chỉ )

6.     Đời Sống Thuộc Linh Cá Nhân (40 giờ - 2 tín chỉ)

7.     Hội Thánh Quản Trị Giáo Dục (40 giờ - 2 tín chi

8.     Phương Pháp Giảng Dạy (40 giờ - 2 tín chỉ)

9.     Lịch Sử Hội Thánh Cơ Đốc ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

10.  Truyền Giáo, Truyền Giảng, Môn Đồ Hóa (60 giờ - 3 tín chỉ)

 

                II.GIÁO TRÌNH MÔN HỌC NÂNG CẤP GIÁO DỤC GIÁO HỘI ( 2006-2016)

A. KINH THÁNH ( 400 giờ - 20 tín chỉ)

 

           1. Nghệ Thuật Đọc Kinh Thánh ( 40 giờ – 2 tín chỉ)

           2. Thánh Kinh Nhập Môn (40 giờ – 2 tín chỉ )

           3. Phương Pháp Học Kinh Thánh Và Giải Kinh (40 giờ - 2 tín chỉ)

           4. Cựu Ước Lược Khảo ( 60 giờ - 3 tín chỉ )

           5. Tân Ước Lược Khảo (60 giờ - 3 tín chỉ)

           6. Sứ Điệp Cựu Ước ( 40 giờ - 2 tín chỉ )

           7. Sứ Điệp Tân Ước (40 giờ - 2 tín chỉ )

           8. Thánh Kinh Sử Địa (40 giờ - 2 tín chỉ)

           9. Thánh Kinh Phong Tục (40 giờ  - 2 tín chỉ)

 

B. MỤC VỤ THỰC HÀNH (440 giờ -22 tín chỉ )

 

          10. Tuyên Giảng Sứ Điệp Và Chức Vụ Mục Sư (60 giờ - 3 tín chỉ)

          11. Đời Sống Thuộc Linh Cá Nhân (40 giờ - 2 tín chỉ)

          12. Hội Thánh Quản Trị Giáo Dục (40 giờ - 2 tín chi

          13. Phương Pháp Giảng Dạy (40 giờ - 2 tín chỉ)

          14. Mục Vụ Phát Triển Hội Thánh (40 giờ - 2 tín chỉ)

          15. Hôn Nhân Và Gia Đình (40 giờ - 2 tín chỉ)

          16. Sự Thờ Phượng Thật  (40 giờ - 2 tín chỉ)

          17. Cẩm Nang Môn Đồ Hóa (60 giờ -3 tín chỉ)

          18. Âm Nhạc Học Cơ Đốc ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

          19.Thờ Phượng Và Linh Tánh (40 giờ - 2 tín chỉ)


C. TRUYỀN GIÁO (240 giờ -12 tín chỉ)

   

          20. Phương Pháp Chứng Đạo (60 giờ - 3 tín chỉ)

          21. Truyền Giảng Tuyên Phong ( 60 giờ - 3 tín chỉ )

          22. Truyền Giáo, Truyền Giảng, Môn Đồ Hóa (60 giờ - 3 tín chỉ)

          23. Biện Giáo Cơ Đốc ( 60 giờ -3 tín chỉ)

 

D. THẦN HỌC ( 240 giờ -12 tín chỉ)

 

          24. Tín Lý Và Đặc Thù Của Người Báp Tít ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

          25. Tổng Quan Giáo Lý Kinh Thánh (60 giờ - 3 tín chỉ )

          26. Thần Học Hiện Đại ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

          27. Thần Học Căn Bản (60 giờ - 3 tín chỉ )

 

E. LỊCH SỬ XÃ HỘI (320 giờ -16 tín chỉ)

 

          28. Lịch Sử Báp Tít Việt Nam (Nam Phương) ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

          29. Lịch Sử Hội Thánh Cơ Đốc ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

          30. Lịch Sử Việt Nam ( 60 giờ - 3 tín chỉ )

          31. Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

          32. Tín Ngưỡng Và Các Tôn Giáo ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

          33. Tìm Hiểu Đạo Tin Lành Tại Việt Nam (40 giờ- 2 tín chỉ)

          34. Chính Sách Tôn Giáo ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

   

F. VĂN CHƯƠNG ( 180 giờ- 9 tín chỉ)

 

          35. Phương Pháp Viết Luận Văn và Khảo Luận ( 60 giờ- 3 tín chỉ)

          36. Văn Chương Việt Nam ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

          37. Văn Minh Thế Giới ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

          38. Tiếng Việt Thực Hành ( 40 giờ - 2 tín chỉ)

 

G. THỰC TẬP ( 34 tín chỉ)

 

          39. Thực Tập Tình Nguyện ( Sáng tác mới tốt đẹp : 4 tín chỉ)

          40. Thực Tập Tại Trường ( Hoàn tất các bài thi cuối khóa : 10 tín chỉ)

          41. Thực Tập Theo Định Kỳ ( Viết Luận Văn Tốt Nghiệp : 20 tín chỉ)

 

 

             ☛ GIÁO TRÌNH CHUYÊN MÔN

 

          1.   Lớn Lên Cùng Chúa Jêsus ( Mục vụ Thiếu nhi- Nhi đồng)

         2.   Mục Vụ Điều Hành Thanh Niên

         3.  Thánh Linh Học

         4.  Đức Tin Học

         5.  Tư Vấn Mục Vụ Sức Khỏe

         6.  Tâm Lý Học

         7.  Quản Trị Tài Chánh

         8.  Quản Trị Hành Chánh

         9.  Nghiệp Vụ Thư Ký Kế Toán

       10. Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng

       11. Chứng Đạo Sâu Rộng

       12. Giáo Nghi Giáo Lễ

 

         ☛ GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG CAO CẤP THẦN HỌC (63 tín chỉ)

 

        1.     Bốn Sách Phúc Âm ( 60 giờ- 3 tín chỉ)

        2.     Thư Tín Phao-lô Chuyên sâu ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

        3.     Mục Vụ Thư Thời Tân Ước (60 giờ - 3 tín chỉ)

        4.     Chức Vụ Người Chăn Bầy (60 giờ - 3 tín chỉ)

        5.     Tiếng Hy-lạp (60 giờ - 3 tín chỉ)

        6.     Sách Ngũ Kinh ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

       7.     Hành Chánh Quản Trị Cơ Đốc ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

       8.     Cơ Đốc Giáo Dục ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

       9.     Lãnh Đạo Học ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      10.    Đạo Đức Học Cơ Đốc ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      11.   Nghiên cứu Cựu Ước Chuyên Sâu ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      12.   Nghiên cứu Tân Ước Chuyên Sâu ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      13.   Làm Người Để Cứu Người ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      14.   Luận về Thiên Đạo Học ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      15.   Truyền Giáo Học ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      16.   Triết Học Tây–Đông Phương ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      17.   Tôn Giáo Học ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      19. Thần Học Hệ Thống ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      20.Triết Lý Giáo Dục Cơ Đốc ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

      21.Văn Hóa dân Tộc Học Việt Nam ( 60 giờ - 3 tín chỉ)

 

I- Sơ Lược Thời Kỳ Được Công Nhận Tồ Chức Tôn Giáo

 

            Trường Thần Học Thánh Kinh được hoạt động trong thời điểm rất ý nghĩa của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam ( Nam Phương) đang tiến hành đăng ký hoạt động Tôn Giáo theo Pháp Lệnh Tín Ngưỡng ngày 18/6/2004, Nghị Định Của Chính Phủ ngày 10/03/2005 và Chỉ Thị Của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 04/02/2005. Vào Mùa Thu ngày 15 tháng 8 năm 2006, Ban Chấp Hành Hội Thánh Báp Tít Việt Nam (Nam Phương) đã  quyết định chiêu sinh và mở Trường Thần Học một cách Bán Công Khai tại Thành Phố Hồ Chí Minh với 40 sinh viên nhập học tập trung hệ Cử Nhân và 270 sinh viên học 11 trung tâm hệ Mục Vụ 10 Môn. Thật lạ lùng khi nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời cảm động Ban Tôn Giáo Chính Phủ cấp Chứng Nhận Hoạt Động Tôn Giáo Toàn Quốc vào ngày 02 tháng 10 năm 2007. Liền lúc đó, Giáo Hội được mở Lớp Bồi Dưỡng Thần Học cho những Mục sư, Muc sư Nhiệm chức, Nữ Truyền Giáo và tốt nghiệp trọng thể vào tối ngày 08/08/2008 tại Đại Hội Đồng Lần Thứ Nhất Công Khai Của Lịch Sử Hội Thánh Báp Tít Việt Nam (Nam Phương).

 

            Nhìn lại ơn thương xót của Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển giàu có vô hạn trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ trên Hội Thánh Báp Tít Việt Nam ( Nam phương) nhiều giai đoạn của Giáo Dục Cơ Đốc từ những năm thầm lặng như năm 1996-2000: Tốt nghiệp Thần Học 14 người đều trở thành Mục sư; năm 2001-2003: Tốt nghiệp 23 người hơn 2/3 trở thành Muc sư và Nữ Truyền Giáo; năm 2003-2005: Tốt nghiệp 66 người hầu hết là Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Nữ Truyền Giáo và Truyền đạo; năm 2006-2008: Tốt nghiệp 155 người tất cả là Mục sư Nhiệm chức, Lãnh đạo đại diện 42 Tỉnh, Thành từ Nam chí Bắc có Hội Thánh Báp Tít Việt Nam ( Nam Phương) và tái tốt nghiệp công khai cho 120 người đã theo học Lớp Bồi Dưỡng Thần Học dưới sự cấp phép của Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Tiếp sau đó, Giáo Hội được cấp giấy Công Nhận Tổ Chức Tôn Giáo vào ngày 13/10/2008 tại Thủ-đô Hà-nội  đã khiến cho tinh thần hầu việc Chúa gia tăng trong lãnh vực đào tạo.

 

            Cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã vùa giúp Trường Thần Học Báp-tít Việt Nam đến nay mở được Lớp Bồi Dưỡng Thần Học theo ba hệ sau đây:

          1/ Lớp Bồi Dưỡng Thần Học Hệ Cao Học có 45 sinh viên tập trung mỗi hai tháng một lần 05 ngày tại văn phòng Giáo Hội.

           2/ Lớp Bồi Dưỡng Thần Học Hệ Cử Nhân có 106 sinh viên của 04 khóa tập trung mỗi tháng một tuần tại văn phòng Giáo Hội

          3/ Lớp Bồi Dưỡng Thần Học Hệ Mục Vụ có 320 sinh viên học tại 19 trung tâm như: Cà-mau, Cần-thơ, Vĩnh-long, Đồng-tháp, Bến-tre, Tiền- giang, TP.Hồ Chí Minh, Bình-phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà-rịa-vũng-tàu, Lâm-đồng, Đắk-lắk, Phú-yên, Khánh-hòa, Quảng-ngãi, Quảng-nam, Hà-nội, Hải-phòng.

 

            Đối diện với nhu cầu tâm linh lẫn thể xác và bầy chiên của Chúa đang chờ đợi những người chăn được trang bị và huấn luyện theo ơn kêu gọi bởi Đức Thánh Linh thì Viện Thần Học Thánh Kinh Báp Tít Việt Nam  là nơi sản sinh những người trung thành và có tài dạy dỗ ( 2 Timôthê 2: 2) với phương châm “ Hãy chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời” ( 2 Timôthê 2:15). Amen!

 

II-MỤC ĐÍCH

 

Trường Thần Học Báp-Tít nay là Lớp Bồi Dưỡng Thần Học . Cơ Quan Đào Tạo Người Hầu Việc Chúa  của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam ( Nam Phương) sẽ thi hành đúng đường hướng Giáo hội theo Hiến chương. Đồng thời Viện sẽ phát huy tinh thần “ Tôn Kính Chúa-Yêu thương mọi Người ; Đồng Hành Với Dân Tộc,  Tuân Thủ Luật Pháp”. Trường Thần Học Thánh Kinh nhắm đến những người khao khát thực thi Đại Mạng Lệnh của Đức Chúa Jêsus để phát triển những truyền đạo thực thụ như là Giáo sĩ đầy tâm quyết, những lãnh đạo thuộc linh như là Mục sư đầy ơn và những người chuyển  giao Lời của Đạo như là Giáo sư đầy lẽ thật. Trường Thần Học Báp-Tít tạo điều kiện cho các sinh viên tham gia chương trình huấn luyện hệ Cao Cấp, hệ Cử Nhân và hệ Mục Vụ trong từng khả năng học lực của sinh viên.  Vì thế sinh viên của Viện luôn luôn được đánh giá rất quan trọng đối với Mục Tiêu Rao Giảng Tin Lành trên đất kẻ sống nầy.

 

III- TIẾN TRÌNH

Lần hồi thì Giáo hội được phép in phép in ấn sách tài liệu Giáo khoa Thần học (10 Môn BTCP), Kinh Thánh, Thánh ca và một số sách Bồi linh khác qua sự chấp thuận của Nhà Xuất Bản Tôn Giáo.  Đăng ký bổ nhiệm các chức sắc, chức việc, phẩm trật cho quý đầy tớ Chúa. Vào ngày 20/11/2012, Thường trực đã chính thức gửi hồ sơ đến Thủ Tướng Chính Phủ và các Bộ ngành Trung ương xin thành lập Trường Thần Học Báp-tít và nhìn lại hoạt động 20 năm giáo dục đào tạo người hầu việc Chúa qua chương trình Lớp Bồi Dưỡng Thần Học đã có hơn 400 người tốt nghiệp lớp 10 môn quản nhiệm (BTCP); 70 người tốt nghiệp Cử Nhân, 15 người tốt nghiệp Cao học và 01 người tốt nghiệp Tiến sĩ. Hiện nay có khoảng 360 người học BTCP, 110 người học Cử Nhân, 45 người học Cao học theo những lớp Bồi Dưỡng Thần học. Trung bình mỗi năm tuyển sinh 40 người trãi qua 09 khóa (2006-2014). Giáo hội có mời các Giáo sư của Trường Đại học Xã hội Nhăn văn đến dạy môn Lịch Sử Việt Nam và GSTS. Nguyễn Thanh Xuân đến giúp đỡ về môn học Pháp Lện Tín Ngưỡng Tôn giáo trong giai đoạn có nhiều chuyển biến từ thầm lặng đến công khai. 01 Trường Thần Học được hoạt động tạm thời tại A11-KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM được 145 sinh viên theo học các khóa, 18 Trung Tâm Bồi Dưỡng Thần học (Được 08 nơi có giấy phép tại tỉnh, thành phố)

  • Lớp Bồi Dưỡng Cử Nhân Thần học

 

Qua trợ của Hội Thánh Báp-tít Sam-hô Hàn Quốc được MSTS Ahn Jong Dae làm Hiệu trưởng. Sinh viên học trong vòng 5 ngày vào tuần đầu tiên hàng tháng và trong một đợt học có một Giáo Sư đến từ Hàn Quốc dạy trong vòng 2 ngày còn 3 ngày còn lại Sinh Viên được học những môn học hàng tháng cùng ban Giáo Sư, Giảng Viên ở tại Việt Nam.

Danh Sách Ban Giáo Sư, Giảng Viên bao gồm:

1.     Mục sư Chủ Tịch Nguyễn Thông : Lãnh đạo học

2.     Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Võ Khánh Giám : Môn đồ Hóa, Phương Pháp Học Kinh Thánh và  Giải Nghĩa Kinh Thánh; Viết Luận Văn

3.     Mục sư Huỳnh Bá Thành: Khai mở và phát triển Hội Thánh

4.     Mục sư Võ Cao Phúc: Tân Ước Lược Khảo, Anh văn

5.     Mục sư Rmah Y Hanh: Tiếng Hy Lạp, Anh văn

6.     Mục sư Nguyễn Thanh Long: Lịch Sử Hội Thánh

7.     Mục sư Lữ Thanh Tùng: Cựu Ước lược khảo

8.     Mục sư  Tiến sĩ Park Jong Geun: Thần Học Hệ Thống, Giảng luận học

9.     Mục sư Park Won Kyu: Thánh Linh luận

10.  Mục sư Kim Se Bae: Văn Hóa và Nhân loại học

11.  Mục sư Lee Sang Hune: Cơ Đốc Giáo Dục

12. Mục sư Lee Jin Jae: Thánh Mạc luận

13. Mục sư Lee Eun Kyoeng/ Mục Sư Oh Beom Seok : Truyền Giáo học

14. Cô Hông Hyun Yea/ : Các sách tiên tri, tiếng Hàn Quốc

15. Thầy Nguyễn Phúc Bảo: Thông dịch , Tiếng Hàn Quốc

16. Cô Nguyễn Thụy Kim Tuyến: Tiếng Hàn Quốc.

          Tình hình học tập từ ngày 2/9/2012  đến nay xin được thống kê theo như số liệu trung bình Sinh viên tham gia học hàng tháng như sau:

·         Khóa 6: 20 Sinh viên ; Niên học: 2010-2014

·         Khóa 7: 22 Sinh viên; Niên học:  2011-2015

·         Khóa 8: 18 Sinh Viên; Niên học: 2012-2016

·         Khóa 9: 22 Sinh Viên; Niên học: 2013-2017

           Ngày tuyển sinh của Khóa 10 được tổ chức và ngày 11/08/2015 và  Dự kiến số lượng sinh viên tuyển vào Khóa 11 là 40 Sinh Viên.

 

  • Lớp Bồi Dưỡng Cao Học Thần học

 

        Mỗi hai tháng tập trung một tuần qua sự liên kết Giáo dục với Trường Đại học Goldenville University do Mục sư Tiến sĩ Bernard Kuh làm Viện Trưởng, Dr. Wong Winston, Dr. Tan, Dr. Giam Nguyen. Bên cạnh đó, cũng phối hợp với Ban giảng huấn của Hội Thánh Báp-Tít Hoa Kỳ do Dr. Alan Selig giúp đỡ cùng với bà Mục sư Leslie Turley,  Giám đốc khu vực Châu Nam Á.

 

           III.ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC GIÁO HỘI 2016-2020

 

        Nhìn lại chặng đường 20 năm (1996-2016) cho việc đào tạo giáo dục cho người hầu việc Chúa có nhiều thử thách gian nan những tinh thần kính Chúa yêu Người là động lực thúc đẩy để toàn thể Giáo hội quan tâm nhiều hơn hầu hướng đến mục tiêu .

 

        1.     Thần học  cho người Việt Nam được soi sáng bởi Lời Đức Chúa Trời  từ  bối cảnh Hội thánh Chúa chung và Hội thánh Báp-tít Việt Nam ( lãnh vực Thần Học).

        2.     Thúc đẩy Giáo dục Cơ đốc ảnh hưởng cho người Việt Nam qua Lời Đức Chúa Trời ( lãnh vực giáo dục).

       3.     Mô hình Truyền giáo cấp bách  bởi Đức Thánh Linh vận hành qua Lời Đức Chúa Trời  cách đa dạng để mang sự cứu chuộc của Đấng Christ (lãnh vực Truyền giáo).

       4.     Liên kết Mục vụ theo quá trình tồn tại và phát triển từ tư gia đến nhà thờ qua Lời Đức Chúa Trời áp dụng phù hợp tại mỗi Hội Thánh địa phương (lãnh vực Mục vu).

       5. Tầm nhìn Văn hóa Xã hội trong bối cảnh đất nước dân tộc con người Việt Nam được tiếp cận qua Lời Đức Chúa Trời (lãnh vực Văn hóa Xã hội)

TM. Ban Giám hiệu Trường

                   Hiệu Trưởng Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám

Ý kiến bạn đọc (0)
Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Phường Phú Hữu
Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi