BỒI LINH NAM GIỚI TỈNH CÀ MAU

Thứ Bảy, 07-10-2017 | 3:01PM GMT+7
0
BỒI LINH NAM GIỚI TỈNH CÀ MAU
NGÀY 30/8/2017
 
Chuyến đi ngày 04/7/2017 của đại diện Liên Đoàn Nam Giới do Mục sư Lê Văn Tranh, Liên đoàn Phó và MsNc. Mai Hoàng Nghiệm, Thủ quỹ Liên đoàn, đến Tỉnh Cà Mau kết nối các Hội Thánh trong Tỉnh để bầu ra Trưởng Ban Nam Giới của Tỉnh Cà Mau. MsNc. Lâm Văn Chinh đắc cử Trưởng ban trong niềm vui và phấn khởi của nhiều con cái và tôi tớ Chúa trong ngày hôm đó.
 
Ngày 30/8/2017 Liên Đoàn Nam Giới kết hợp với Nam Giới Tinh Cà Mau tổ chức Bồi linh, Thảo luận chuyên đề về Hôn Nhân Gia Đình, cũng như thiết lập buổi nhóm cầu nguyện gia đình lễ bái vào mỗi buổi tối.
 
Chương trình được thực hiện 02 buổi:
-          Sáng:          - Bài giảng: MsNc. Mai Hoàng Nghiệm
- Thiết lập buổi nhóm cầu nguyện gia đình lễ bái vào mỗi buổi tối: Mục sư Lê Văn Tranh
-          Chiều:         - Thảo luận chuyên đề:  Hôn Nhân Gia Đình: Mục sư Thái Lương Quốc
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY BỒI LINH
 
Mục sư Thái Lương Quốc, Liên Đoàn Trưởng Nam Giới
Hướng dẫn thảo luận chuyện đề:  Hôn Nhân Gia Đình
 
MsNc. Mai Hoàng Nghiệm chia sẻ lời Chúa
 
Góc chụp một hướng của nam giới Tỉnh Cà Mau
 
 
Chia 4 nhóm thảo luận chuyên đề
 
 
 
 
 
Ngày Bồi Linh kết thúc trong sự thỏa lòng của hầu hết các nam giới, họ được khích lệ trong tinh thần phục vụ Chúa tại Hội Thánh địa phương và đặc biệt là được trang bị thêm kiến thức trong hôn nhân gia đình.
 
Hứa hẹn cho lần Bồi Linh tới của Liên Đoàn sẽ giúp cho nam giới nói riêng, cho từng cặp gia đình nam giới nói chung có thêm kiến thức trong cách nuôi dạy con cái, nhất là những gia đình có con em bước vào giai đoạn tiền hôn nhân.
 
Cám ơn Chúa thật nhiều cho một ngày thật phước hạnh. Xin Chúa nhân rộng công tác của Liên Đoàn Nam Giới cho nhiều Tỉnh Thành trong thời gian tới. A-men!
 

MsNc. Mai Hoàng Nghiệm 

Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi