BAN CHẤP HÀNH

Thứ Hai, 22-02-2021 | 1:44PM GMT+7
0

1. Liên Đoàn trưởng: MSNC Lê Hữu Hậu

2. Liên Đoàn phó: MSNC: Phạm Hùng Sơn

3. Thư Ký: MSNC Đỗ Quốc Cường

4. Thủ Quỹ: Mục sư Lý Hoài Bảo

5. Ủy Viên: Truyền đạo Nguyễn Văn Hải

6. Ủy Viên: MSNC Trần Hữu Trí

7. Ủy Viên: Truyền đạo A Phểu

 

Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi