MẪU ĐƠN

Thứ Hai, 19-04-2021 | 5:39PM GMT+7
0
 • https://drive.google.com/file/d/1OlgZCMjh8Gjr-a6NsBhGPqRb0yjDDaFc/view?usp=sharing

  Mẫu B1 - N

 • https://drive.google.com/file/d/1P5bJfKuT27DNjSR21GI4pDCMvuy28KP_/view?usp=share_link

  BẢN CAM KẾT

 • https://docs.google.com/document/d/1XpoTSH4Lis0QLdIRn6uxOsyLKCAPmhsd/edit?usp=sharing&ouid=105963682101493856013&rtpof=true&sd=true

  DANH SÁCH TÍN HỮU

 • https://drive.google.com/file/d/13lcurpNv9XovseE_Mq9ubqbK2U_oyk-j/view?usp=sharing

  Mẫu B6 - N

 • https://drive.google.com/file/d/193-Yq6ZHVQxl1uw7I-c-DqXVI5SzJB5c/view?usp=sharing

  Mẫu B7 - N

 • https://drive.google.com/file/d/1dFZQE_vzVCpvARVHYd9yiwmaRN342_Qa/view?usp=sharing

  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

 • https://drive.google.com/file/d/1gTXkAwwyGYAPWm2mwAo-dQO6h2LkbA8X/view?usp=sharing

  MẪU B13 - N

 • https://drive.google.com/file/d/1FNS9osDDElDP0dsdixJfRkJSz64FfgKt/view?usp=sharing

  MẪU MB5

Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi