LỜI CHÀO MỪNG - GIỚI THIỆU

Chủ Nhật, 18-04-2021 | 1:10PM GMT+7
0
LỜI CHÀO MỪNG - GIỚI THIỆU
Kính thưa Quý tín hữu, bạn hữu yêu dấu!
Hoan nghênh Quý vị gia nhập vào Hội thánh và tham dự học Lời Đức Chúa Trời qua loạt bài Nền Tảng Đức Tin và bước vào hành trang Mục Vụ Thuộc Linh.
Đức tin được hiểu như một hành trình thám hiểm thuộc linh của hết thảy những ai nhận được sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-su. Qua Kinh Thánh đã minh chứng về một cuộc đời của vị Tổ phụ đức tin đó là Áp-ra-ham “Bởi Đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: Người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8). Cho nên chúng ta được Chúa cho phép khám phá nhiều điều đáng giá và quý trọng thật sự giống như ông Áp-ra-ham, sẽ trở nên nguồn phước cho mọi người, kinh nghiệm sự sắm sẵn dư dật từ nơi Chúa, danh phận trọn đời người được biết đến làm bạn thiết nghĩa của Đức Chúa Trời. Đây là sự khởi đầu mới giúp chúng ta bước theo các nguyên tắc đức tin sống với chân lý Đức Chúa Trời. Nguyền xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh dẫn dắt soi sáng quý vị hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển cho các Thánh đồ là làm sao (Ê-phê-sô 1:18).
Hành trình đức tin của mỗi tín đồ làm môn đồ của Đức Chúa Giê-su Christ trãi nghiệm, thực nghiệm, kinh nghiệm đều dựa trên nền tảng Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời hằng sống và ấn chứng bởi Đức Thánh Linh cho đến ngày cứu chuộc. Do đó, người thắng hơn thế gian, tội lỗi, quyền lực ma-quỉ bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng (Rô-ma 10:9-10; Giăng 5:1-12; Khải-huyền 12: 11)
Đặc thù của quyển Giáo Lý là trực tiếp đón nhận lời Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta bằng ngôn ngữ của Kinh Thánh. Vì thế, Quý vị cần phải chăm chỉ học thuộc lòng những câu Kinh Thánh liệt kê trong bài học. Ngoài ra, cần thiết cho việc đưa Lời Chúa vào thực tiễn của đời sống con dân Chúa với chức sắc, chức việc trong Hội thánh. Do đó, Giáo Lý này đang giúp Quý Tín hữu thao tác môi trường thuộc linh thường làm nền tảng phục vụ dân sự Chúa trong từng hoàn cảnh Hội thánh tại mỗi địa phương. Không chỉ có cơ hội để tin Chúa mà còn dịp tiện hầu việc Ngài vì thế chúng ta cùng gánh vác chức phận trong sự yên ủi, nâng đỡ đức tin, mang lấy gánh nặng cho nhau và cùng xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời và anh chị em một cách tốt lành trong thời thuận tiện của tình yêu, ân điển của Đức Chúa Giê-su Christ.
“Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh” (Rô-ma 14:17)
 
Học Tập Không Bao Giờ Là Điểm Dừng Của Tương Lai!
Giáo Dục Sẽ Không Hề Đánh Mất Tương Lai Cho Thế Hệ Kế Thừa!
Đọc Kinh Thánh Lời Chúa Như Lần Đầu
Giảng Dạy Lời Chúa Như Lần Cuối!
Sửa Soạn Cho Chúa Một Dân Sẵn Lòng
Khá Sửa Soạn Gặp Mặt Đức Chúa Trời Ngươi!
                                                                                                     (Sưu tầm)
Kính chúc Quý vị đầy ơn và lẽ thật. Amen
                                                                                                                                   Hà Nội, mùa thu 2008

                                                                                                                         Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám

Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi