Giáo Hội

Thứ Bảy, 08-10-2016 | 10:51AM GMT+7
1
1. Kinh Thánh là gì?
Kinh Thánh là một bộ sách gồm 66 quyển, chia ra làm hai phần Cựu Ước và Tân Ước, được khoảng 40 người viết ra bởi sự linh cảm của Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh được gọi là Lời Đức Chúa Trời.
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (IITim 3:16).
 
2. Nội dung của Cựu Ước là gì?
Cựu Ước có 39 quyển chép về sự dựng nên trời đất, muôn vật, sự sa ngã của loài người, và sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời qua dân Y-sơ-ra-ên để Đấng Cứu Thế đến trần gian thực hiện chương trình cứu rỗi loài người.
 
3. Nội dung của Tân Ước là gì?
Tân Ước có 27 quyển, ghi lại sự giáng sinh, lời giảng dạy, các phép lạ, sự chết, sự sống lại, về trời của Chúa Jêsus và về lịch sử Hội thánh đầu tiên, công cuộc truyền giảng Tin Lành của Hội thánh ấy cùng các giáo lý căn bản.
 
4. Kinh Thánh được chép vào thời gian nào?
Cựu Ước được chép từ khoảng 1500 T. C. – 400 T. C. và Tân Ước được chép từ khoảng 50 S. C. – 100 S. C.
 
5. Đặc điểm của Kinh Thánh là gì?
Đặc điểm của Kinh Thánh là:
a.  Kinh Thánh là Lời Sống.
Vì Đức Chúa Trời là Đấng Sống, truyền đạt sự sống.
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).
b.  Kinh Thánh là một quyển sách lời hứa của Đức Chúa Trời.
Trong đó có vô số lời hứa quí báu và lớn lao cho mỗi người như một kho  tàng vĩ đại mà ai nấy phải dụng công khai thác.
c.  Kinh Thánh
Quí hơn vàng ròng:
“Nhơn đó tôi yêu mến điều răn Chúa Hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng” (Thi 119:127).
Ngọt hơn mật:
“Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi” (Thi 119:103)!
Bổ như sữa:
“Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (IPhi 2:2).
Soi sáng như ngọn đèn cho kẻ đi đường:
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường-lối tôi” (Thi 119:105).
d.  Kinh Thánh chép: các đức tính siêu phàm và các công trình tuyệt diệu của  Chúa Jêsus.
 
kinhthanh
Bản Kinh Thánh bằng tiếng Latinh
 
6. Điều gì chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời?
Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời vì:
a. Sự hiệp nhất hoàn toàn của Kinh Thánh
Kinh Thánh được viết bởi 40 người có cá tính, nghề nghiệp, văn hóa, phong tục khác nhau, sống tại nhiều địa điểm khác của ba châu Á, Phi, Âu, trong thời gian trên 1500 năm. Nhưng khi nghiên cứu 66 sách của Kinh Thánh chúng ta thấy chỉ đề cập đến một nhân vật là Chúa Jêsus, một đề tài là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và nội dung liên kết chặc chẽ với nhau. Điều đó chứng minh Đức Chúa Trời là tác giả duy nhất của Kinh Thánh. Ngài đã linh cảm cho gần 40 môn đệ của Ngài viết ra Lời của Ngài.
b.  Sự đầy đủ vô song của Kinh Thánh
Kinh Thánh luận đến mọi vấn đề thiết yếu trong địa hạt suy tưởng của nhân loại một cách rõ ràng chơn thật và đầy đủ thẩm quyền:
1. Sự sáng tạo
2. Những luật vàng cho đời sống
3. Phương pháp cứu rỗi con người
4. Các biến cố của thế giới tương lai
c.  Tính cách hợp thời bất biến của Kinh Thánh
Dầu đã được viết trước đây mấy ngàn năm, Kinh Thánh luôn luôn đáp ứng thích đáng mọi nhu cầu tâm linh của mọi người. Mọi người thuộc mọi lứa tuổi  thuộc mọi thời đại, thuộc mọi trình độ văn hóa đều hiểu được Kinh Thánh và yêu  thích Kinh Thánh. Kinh Thánh được dịch ra trên 2000 thứ tiếng và luôn luôn được xuất bản  nhiều hơn hết các loại sách trên thế giới vì càng ngày Kinh Thánh càng sống  động, đầy uy quyền trong đời sống con người. Kinh Thánh không bao giờ cũ hoặc  lỗi thời.
d.  Sự chân xác tuyệt đối của Kinh Thánh
Mọi vấn đề Kinh Thánh đưa ra, mọi biến cố Kinh Thánh ghi lại…đều chính xác hoàn toàn, chưa hề có ai thấy một điểm sai của Kinh Thánh. Sự hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, sự sụp đổ của Giê-ri-cô, thành Ni-ni-ve của thời đại Giô- na…đều được khảo cổ học minh chứng là chân xác.
e.  Sự ứng nghiệm trọn vẹn các lời tiên tri trong Kinh Thánh
Kinh Thánh có hàng ngàn lời tiên tri. Mỗi lời tiên tri được công bố chi  tiết, rõ ràng trước việc xảy ra vài năm đến cả ngàn năm và hơn nữa. Nhưng các  lời tiên tri của Kinh Thánh đều ứng nghiệm hoàn toàn. Dân Do Thái bị tan lạc khắp thế gian từ năm 70 S.C. và được trở về tổ quốc năm 1948 (Phục 20:49-68, Lu-ca 21:20-24). Kỳ diệu nhất là các lời tiên tri về Đấng Cứu Thế:
1. Mi-chê 5:2 và Lu-ca 2:4-7
2. Xa-cha-ri 11:13 và Mác 14:10-11
3. Thi 22:1,16-18 và Ma-thi-ơ 27:35,46
f.  Sự trường tồn lạ lùng của Kinh Thánh
Hằng bao thế kỷ qua, một số ít người vẫn không thôi ghét bỏ Kinh Thánh và tìm mọi cách để tiêu diệt, nhưng Kinh Thánh vẫn trường tồn và phổ biến ngày  càng rộng rãi hơn. Đức Chúa Trời luôn luôn bảo vệ Lời của Ngài.
g.  Quyền năng cải tạo lòng người của Kinh Thánh
Hàng tỉ người trên thế giới đã được quyền năng của Kinh Thánh biến cải. Khi ánh sáng Tin Lành rọi dđn các bộ tộc man dã, họ được biến cải ngay, bỏ tập  tục ăn thịt người, bỏ mê tín và tội lỗi. Người nào tin Kinh Thánh thì quyền  năng của Chúa thay đổi đời họ hoàn toàn, kẻ sát nhân, trộm cướp đều trở nên  người mới. Họ sẵn sàng ra đi nói cho bạn hữu về tình yêu của Chúa đã cứu mình. Kinh Thánh đúng là Lời của Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Chúa.
Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi