BAN GIÁM ĐỐC

Thứ Hai, 22-02-2021 | 1:59PM GMT+7
0

1. Giám Đốc: Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám - Kết Nối - Quản Trị

2. P. Giám Đốc: Mục sư Võ Cao Phúc - Kiểm Duyệt - Biên Tập

3. P. Giám Đốc: Mục sư Huỳnh Bá Thành - Kiểm Duyệt - Biên Tập

4. Thư Ký: Mục sư Nguyễn Phan Cẩm Phượng - Thống Kê Tư Liệu

5. Thủ Quỹ: Mục sư Nguyễn Thanh Liêm - Quản Lý Tài Chính

6. Ủy Viên - Dịch Thuật: Mục sư Rmah Y Hanh - Chuyển Ngữ

7. Ủy Viên - Kỹ Thuật: MSNC Trần Văn Phú - Chuyển Tải

8. Ủy Viên - Thiết Kế Mỹ Thuật: Truyền đạo Phạm Văn Đoàn

9. Ủy Viên - Khu Vực Miền Tây 1: MSNC Mai Hoàng Nghiệm

10. Ủy Viên - Khu Vực Miền Tây 2: MSNC Trần Hữu Trí

11. Ủy Viên - Khu Vực Miền Đông 1: Mục sư Nguyễn Võ Khánh Thành

12. Ủy Viên - Khu Vực Miền Đông 2: MSNC Ngô Tiên Việt

13. Ủy Viên - Khu Vực Miền Đông 3: MSNC Lê Văn An

14. Ủy Viên - Khu Vực Miền Trung 1: MSNC Tô Đình Mỹ

15. Ủy Viên - Khu Vực Miền Trung 2: MSNC Đỗ Quốc Cường

16. Ủy Viên - Khu Vực Miền Bắc 1: Truyền đạo Phan Trường Bách

17. Ủy Viên - Khu Vực Miền Bắc 2: MSNC Nguyễn Trung Kiên

18. Ủy Viên - Khu Vực Tây Bắc: MSNC Yàng A Trứ 

19. Ủy Viên - Khu Vực Tây Nguyên: MSNC Lâm Ngọc Hữu

 

Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi