BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Thứ Hai, 04-04-2022 | 9:28AM GMT+7
0
  • https://drive.google.com/file/d/1TLTIclszEPb9Sn5jWvEZXE7kjOw07Xpx/view?usp=sharing

    Danh Sách BCH Nhiệm Kỳ 2022-2026

 

 
 
 
Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi